Wat te doen bij overlijden

Vanaf het moment van overlijden komt er heel veel op u af. Misschien wilt u in alle rust bij uw dierbare zijn, familie of vrienden op de hoogte brengen of gewoon een moment stil zijn. Neem gerust de tijd die u nodig heeft.

Vervolgens belt u de (huis)arts om het overlijden officieel vast te laten stellen. Daarna belt u Jeannette Koster Uitvaartbegeleiding. (Ongeacht waar u verzekerd bent)
Ik ben dag en nacht bereikbaar op
telefoonnummer 06 – 25 19 56 69. Indien uw dierbare in het ziekenhuis, een zorginstelling of een hospice overlijdt, dan kunt u ook meteen contact met mij opnemen.

Zodra de (huis)arts het overlijden heeft vastgesteld en een verklaring van overlijden heeft afgegeven, zal ik met u de eerste stappen doornemen. Deze bestaan uit de laatste verzorging en het zorgdragen voor de opbaring. Soms wordt er daarna nog wat verder gesproken over eventuele wensen van de overledene of nabestaanden.  Maar vaak wordt dat doorgeschoven naar een wat later tijdstip.

Ik kom dagelijks bij u langs en in alle rust werken we samen toe naar de dag van de uitvaart. Ik begeleid u persoonlijk in dit proces en neem daarvoor de tijd, rust en ruimte.
Eén vertrouwd gezicht van het begin tot het eind.

Waar help ik zoal mee
– Begeleiding bij de laatste verzorging van uw dierbare
– Begeleiding bij de opbaring thuis of elders
– Dagelijks persoonlijk contact en/of huisbezoeken
– Vastleggen van de gemaakte afspraken
– Verzorgen van alle afspraken met de leveranciers
– Ondersteuning bij de keuze van de uitvaartkist, opbaarplank of wade
– Samenstellen van rouwdrukwerk en/of rouwadvertentie
– Afspraken met voorganger, ritueelbegeleider of spreker
– Begeleiding van de afscheidsplechtigheid, crematie of begrafenis
– Begeleiding van een plechtigheid op een 2e locatie
– Begeleiding van de condoleancebezoeken of avondwake
– Ondersteuning bij de keuze van het rouwvervoer
– Ondersteuning bij de muziekkeuze
– Ondersteuning bij de bloemenkeuze
– Betrekken van kinderen bij de uitvaart
– Maken van een draaiboek
– Opstellen van de kostenbegroting
– Verzorgen van de wettelijke formaliteiten, zoals aangifte van overlijden bij de gemeente
– Verkrijgen van overlijdensverklaring en verlof tot cremeren/begraven
– Zorgdragen voor uitkering van de verzekeringspolis
– Praktische nazorggids
– Nazorg