Begraven

De keuze voor begraven of cremeren is heel persoonlijk. Voor een begrafenis wordt vaak gekozen om voor de nabestaanden een persoonlijke gedenkplaats te creëren; een blijvend symbool en een plek om naar toe te kunnen gaan en in alle rust na te kunnen denken. Een plek die fungeert als een tastbare herinnering en die de nagedachtenis levend houdt. Ook kiezen mensen soms voor begraven om dichtbij een naaste te zijn die al eerder is overleden. Bijvoorbeeld in een familiegraf. Ook vanuit een geloofsovertuiging wordt er soms voor begraven gekozen.

In principe kunt u zelf beslissen op welke begraafplaats u begraven wilt worden. Het kan in uw woonplaats zijn, maar ook in uw geboorteplaats of ergens anders. Begraven is mogelijk op een christelijke, gemeentelijk of op een natuurbegraafplaats. Kiest u voor een christelijke of gemeentelijke begraafplaats dan krijgt u te maken met grafrechten. Als u een graf reserveert, dan betaalt u vanaf dat moment de huur. Deze kosten verschillen per gemeente. Het huren van het graf kan voor 10, 20 of 30 jaar. Soms kan er gekozen worden voor een eeuwigdurend recht als huurperiode. Dit verschilt per gemeente.

De eisen voor het grafmonument verschillen per gemeente. Daarnaast heeft elke begraafplaats een begraafplaatsreglement. Hierin staat precies wat toegestaan is op een begraafplaats, met betrekking tot onderhoud, het type graf, de afmetingen en het toegestane materiaal. Wilt u hierover verder geïnformeerd worden, neemt dan gerust contact met mij op. 

Bij een begrafenis betalen de nabestaanden begraafkosten. Daarnaast wordt er betaald voor het openen en sluiten van het graf (begrafenis), worden er grafrechten betaald en wordt er betaald voor het onderhoud van het graf.

De meeste begraafplaatsen beschikken over een urnentuin of urnenmuur (columbarium) voor het begraven of bijzetten van een urn. Hiervoor betaalt u grafkosten.